SHANGHAI
Chinese
Rusland
Zemin
Jiang
Oost
Russische
Chinezen
Japanse
Koopmans
Marion
Coronaprotest
Toestellen
Zuid
Jintao
Maar
Shanghai
in de pers
7°C
Weer
Events

overzicht

nǐ
hǎo
hǎo
 


Hallo, goedendag.


nǐ
hǎo
hǎo
ma
ma
 


Hoe gaat het?


xiè
xiè
xie
xie
hěn
hěn
hǎo
hǎo
 


Heel goed, dank u wel.


nǐ
ne
ne
 


En met u?


hěn
hěn
gāo
gāo
xìng
xìng
rèn
rèn
shì
shì
nǐ
 


Aangenaam kennis met u te maken.


De Chinese standaardtaal kent vier tonen. Toon 1 wordt op een constante toonhoogte uitgesproken, toon 2 is stijgend, toon 3 is eerst dalend en dan stijgend, en toon 4 is dalend. Op deze pagina wordt bij elk Chinees karakter de officiële transcriptie van de standaardtaal (Pinyin) gegeven. Deze kan in beeld worden gebracht door met de muis over het desbetreffende karakter te bewegen. De bijbehorende intonatie wordt aangegeven door de cijfers 1-4, woorden met toon 0 (eigenlijk geen toon) worden extreem kort uitgesproken.


xiè
xiè
xie
xie
 


Bedankt.


bù
kè
qì
 


Graag gedaan.


zài
zài
jiàn
jiàn
 


Tot ziens.


duì
duì
bù
qǐ
 


Pardon.


méi
méi
guān
guān
xì
 


Geen probleem (reactie op verontschuldiging).


Met een klik op speelt u het geluidsfragment in de Chinese standaardtaal, ook wel mandarijn genaamd. Door op de groene luidspreker te klikken kunt u het geluidsfragment afspelen in het dialect van Shanghai, dat zowel in uitspraak en zinsbouw vaak afwijkt van de standaardtaal. Deze versie dient daarom vooral ter referentie.


wǒ
shì
shì
dé
guó
guó
rén
rén
 


Ik kom uit Duitsland.


wǒ
shì
shì
ào
ào
dì
lì
rén
rén
 


Ik kom uit Oostenrijk.


wǒ
shì
shì
ruì
ruì
shì
shì
rén
rén
 


Ik kom uit Zwitserland.


wǒ
shì
shì
yīng
yīng
guó
guó
rén
rén
 


Ik kom uit Engeland.


wǒ
shì
shì
měi
měi
guó
guó
rén
rén
 


Ik kom uit de Verenigde Staten.


wǒ
shì
shì
?
fǎ
guó
guó
rén
rén
  


Ik kom uit Frankrijk.


wǒ
shì
shì
hé
lán
lán
rén
rén
 


Ik kom uit Nederland.


wǒ
shì
shì
bǐ
lì
shí
shí
rén
rén
 


Ik kom uit Belgi.


Technische aanwijzing: afhankelijk van de kwaliteit van uw verbinding kan het enige tijd duren voordat alle geluidsfragmenten van een onderdeel geladen zijn. Voor MAC gebruikers zijn voorlopig helaas geen uitspraakopnamen beschikbaar.


wǒ
jiào
jiào
 


Ik heet?


wǒ
zài
zài
shàng
shàng
hǎi
hǎi
gōng
gōng
zuò
zuò
 


Ik werk in Shanghai.


wǒ
zài
zài
zhōng
zhōng
guó
guó
gōng
gōng
zuò
zuò
 


Ik werk in China.


wǒ
zài
zài
shàng
shàng
hǎi
hǎi
xué
xué
xí
 


Ik studeer in Shanghai.


wǒ
zài
zài
shàng
shàng
hǎi
hǎi
shí
shí
xí
 


Ik loop stage in Shanghai.


Tip: complimenteer gesprekspartners met hun uitstekende Engels/Duits, al ik het nog zo basaal. Complimenten en hoffelijkheden worden in China überhaupt in groten getale uitgewisseld.


nǐ
huì
huì
jiǎng
jiǎng
yīng
yīng
wén
wén
ma
ma
 


Spreekt u Engels?


nǐ
de
de
yīng
yīng
wén
wén
hěn
hěn
hǎo
hǎo
 


Uw Engels is heel goed.


wǒ
xiǎng
xiǎng
xué
xué
zhōng
zhōng
wén
wén
 


Ik wil graag Chinees leren.


zhè
zhè
gè
yòng
yòng
zhōng
zhōng
wén
wén
zěn
zěn
me
me
jiǎng
jiǎng
 


Hoe zeg je dat in het Chinees?


Als een Chinees uw eerste poging tot "Ni Hao" de hemel inprijst, betekent dit dus niet dat u vanaf die dag geen vertaler meer nodig heeft?


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 21 31 ...  100 200 300 ...  1000 2000 3000 ...  wǒ
zài
zài
zhōng
zhōng
guó
guó
bā
gè
yuè
yuè
 


Ik ben sinds acht maanden in China.


wǒ
zài
zài
zhōng
zhōng
guó
guó
yí
nián
nián
 


Ik ben sinds een jaar in China.

In een vreemde cultuur of taal is het beter niet te proberen al te humoristisch te zijn. Wat thuis in het Westen spitsvondig en origineel overkomt kan in China een gesprekspartner onnodig irriteren, of zelfs als een belediging opgevat worden.

Ondanks dat volgt hier een gimmick voor gebruik bij informele gelegenheden:

nǐ
lí
le
le
ma
ma
 


Al gescheiden? (schertsende begroeting onder mannelijke bekenden, vooral in Peking).
sjanghai.com © 2022 secession limited | contact | advertise