SHANGHAI
Chinese
Rusland
Zemin
Jiang
Oost
Russische
Chinezen
Japanse
Koopmans
Marion
Coronaprotest
Toestellen
Zuid
Jintao
Maar
Shanghai
in de pers
7°C
Weer
Events

overzicht

Karaoke is in China een volkssport en de karaokebar is een populaire plek om zakencontacten te ontmoeten. Belangrijk is om twee varianten van de karaokebar te onderscheiden: de ''klassieke'' versie met microfoon en muziekvideo en de ''alternatieve'' versie, die meer wegheeft van een verholen bordeel. In geval van twijfel kan het de moeite waard zijn om vooraf bekenden om advies te vragen.


qǐng
qǐng
gěi
gěi
wǒ
yì
běn
běn
yú
lè
zhǐ
zhǐ
nán
nán
 


Mag ik een uitagenda alstublieft?


wǒ
xiǎng
xiǎng
kàn
kàn
diàn
diàn
yǐng
yǐng
 


Ik wil graag een film kijken.


Westerse films worden in de meeste gevallen in de originele versie getoond met Chinese ondertitels; er wordt weinig nagesynchroniseerd.


xiàn
xiàn
zài
zài
shàng
shàng
yìng
yìng
de
de
nǎ
xiē
xiē
diàn
diàn
yǐng
yǐng
zuì
zuì
shòu
shòu
huān
huān
yíng
yíng
 


Wat zijn de meest populaire films die nu draaien?


diàn
diàn
yǐng
yǐng
yuàn
yuàn
zài
zài
nǎ
lǐ
 


Waar is de bioscoop?


xià
xià
yì
chǎng
chǎng
shì
shì
jǐ
diǎn
diǎn
 


Wanneer is de volgende voorstelling?


běn
běn
shì
shì
yǒu
yǒu
hǎo
hǎo
de
de
gē
jù
yǎn
yǎn
chū
chū
ma
ma
 


Zijn er goede opera?s in de stad?


jiāo
jiāo
xiǎng
xiǎng
yuè
yuè
tuán
tuán
běn
běn
zhōu
zhōu
yǒu
yǒu
yǎn
yǎn
chū
chū
ma
ma
 


Geeft het symfonieorkest nog concerten deze week?


běn
běn
shì
shì
zhè
zhè
zhōu
zhōu
yǒu
yǒu
méi
méi
yǒu
yǒu
jué
jué
shì
shì
yīn
yīn
yuè
yuè
huì
huì
 


Zijn er nog jazzconcerten in de stad deze week?


xià
xià
zhōu
zhōu
yǒu
yǒu
shén
shén
me
me
yīn
yīn
yuè
yuè
huì
huì
 


Welke concerten staan er voor volgende week op het programma?


huì
huì
yǒu
yǒu
liú
liú
xíng
xíng
yīn
yīn
yuè
yuè
huì
huì
ma
ma
 


Zijn er nog goede concerten?


wǒ
zhēn
zhēn
xiǎng
xiǎng
qù
kàn
kàn
yì
chǎng
chǎng
zhōng
zhōng
guó
guó
gē
wǔ
biǎo
biǎo
yǎn
yǎn
 


Ik wil graag naar een Chinese dans- en zangvoorstelling.


jīn
jīn
wǎn
wǎn
de
de
biǎo
biǎo
yǎn
yǎn
shì
shì
shén
shén
me
me
 


Welke voorstelling staat er voor vanavond op het programma?


jīn
jīn
wǎn
wǎn
de
de
jié
jié
mu
mu
hái
hái
yǒu
yǒu
piào
piào
ma
ma
 


Zijn er nog kaarten voor de voorstelling van vanavond?


wǒ
xiǎng
xiǎng
mǎi
mǎi
liǎng
liǎng
zhāng
zhāng
xīng
xīng
qī
wǔ
wǎn
wǎn
shàng
shàng
zhōng
zhōng
yāng
yāng
qián
qián
pái
pái
de
de
piào
piào
 


Ik wil graag twee tickets kopen voor de voorstelling van vrijdagavond, vooraan in het midden.


wǒ
xiǎng
xiǎng
yào
yào
liǎng
liǎng
zhāng
zhāng
xīng
xīng
qī
tiān
tiān
xià
xià
wǔ
bāo
bāo
xiāng
xiāng
de
de
piào
piào
 


Ik wil graag twee logeplaatsen kopen voor zondagmiddag.


wǒ
xiǎng
xiǎng
yào
yào
liǎng
liǎng
zhāng
zhāng
jīn
jīn
wǎn
wǎn
pǔ
tōng
tōng
piào
piào
 


Ik wil graag twee standaard toegangsbewijzen voor het balkon voor vanavond.


hé
shí
shí
kāi
kāi
shǐ
shǐ
biǎo
biǎo
yǎn
yǎn
 


Hoe laat begint de voorstelling?


wǒ
gāi
gāi
hé
shí
shí
dào
dào
dá
kàn
kàn
biǎo
biǎo
yǎn
yǎn
 


Hoelang voor aanvang van de voorstelling moeten we aanwezig zijn?


zhè
zhè
chǎng
chǎng
yīn
yīn
yuè
yuè
huì
huì
yǒu
yǒu
duō
duō
cháng
cháng
 


Hoelang duurt het concert?


Zoals eerder al is opgemerkt, zijn vaak kort voor aanvang van een concert toegangsbewijzen voor dumpprijzen te krijgen. Handelaren bieden ze terplekke aan met kortingen tot zo?n 80%.


yào
yào
wǒ
liù
liù
diǎn
diǎn
bàn
bàn
lái
lái
jiē
jiē
nǐ
ma
ma
 


Zal ik je om half zeven ophalen?


wǒ
jīn
jīn
tiān
tiān
xià
xià
wǔ
huì
huì
qù
shòu
shòu
piào
piào
chù
chù
ná
wǒ
men
men
de
de
piào
piào
 


Ik ga onze tickets vanmiddag ophalen bij de ticketbalie.


yīn
yīn
yuè
yuè
huì
huì
hòu
hòu
wǒ
men
men
zhǎo
zhǎo
ge
ge
hǎo
hǎo
dì
?
fang
fang
hē
yì
diǎn
diǎn
jiǔ
jiǔ
 


Zullen we na het concert ergens gezellig wat gaan drinken?


nǐ
yuàn
yuàn
yì
qù
tiào
tiào
wǔ
ma
ma
 


Heb je zin om te gaan dansen?


wǒ
zhī
zhī
dào
dào
yí
chù
chù
zhí
zhí
dé
yí
qù
de
de
dì
?
fāng
fāng
 


Ik ken een leuke plek waar we naartoe kunnen.


wǒ
kě
yǐ
qǐng
qǐng
nǐ
tiào
tiào
zhè
zhè
zhī
zhī
wǔ
ma
ma
 


Mag ik deze dans van u?


xiàn
xiàn
zài
zài
yǒu
yǒu
mǎ
?
xì
tuán
tuán
biǎo
biǎo
yǎn
yǎn
 


Is er een circus in de stad?


ma
ma
zhè
zhè
ge
ge
shí
shí
hòu
hòu
yǒu
yǒu
méi
méi
yǒu
yǒu
shén
shén
me
me
běn
běn
dì
de
de
jié
jié
 


Zijn er deze tijd van het jaar plaatselijke festivals?


qìng
qìng
wǒ
xiǎng
xiǎng
qù
kàn
kàn
zhōu
zhōu
zhǎn
zhǎn
lǎn
lǎn
 


Ik wil graag naar een tentoonstelling.
sjanghai.com © 2022 secession limited | contact | advertise