SHANGHAI
Chinese
Rusland
Zemin
Jiang
Oost
Russische
Chinezen
Japanse
Koopmans
Marion
Coronaprotest
Toestellen
Zuid
Jintao
Maar
Shanghai
in de pers
7°C
Weer
Events
Heimwee of reislust? Vergelijk hier je verhuiskosten

overzicht

nǐ
hǎo
hǎo
ma
ma
 


Hoe gaat het?


wǒ
hěn
hěn
hǎo
hǎo
xiè
xiè
xie
xie
 


Het gaat goed, dankjewel.


yí
qiè
qiè
dōu
dōu
hǎo
hǎo
ma
ma
 


Hoe staan de zaken ervoor?


wǒ
yì
zhí
zhí
qī
dài
dài
rèn
rèn
shi
shi
nǐ
 


Ik heb ernaar uitgezien u te ontmoeten.


jiǔ
jiǔ
yǎng
yǎng
dà
míng
míng
 


Ik heb al zoveel over u gehoord.


hěn
hěn
gāo
gāo
xìng
xìng
rèn
rèn
shi
shi
le
le
nǐ
 


Aangenaam met u kennis te maken.


wǒ
kě
yǐ
qǐng
qǐng
wèn
wèn
nǐ
de
de
míng
míng
zi
zi
ma
ma
 


Mag ik u vragen wat uw naam is?


duì
duì
bu
bu
qǐ
kě
yǐ
jiè
jiè
yòng
yòng
nǐ
de
de
diàn
diàn
huà
huà
ma
ma
 


Sorry, mag ik misschien uw telefoon gebruiken?


duì
duì
bu
bu
qǐ
nǐ
zhī
zhī
dào
dào
xiàn
xiàn
zài
zài
jǐ
diǎn
diǎn
ma
ma
 


Pardon, weet u hoe laat het is?

duì
duì
bu
bu
qǐ
wǒ
kě
yǐ
zuò
zuò
zhè
zhè
er
er
ma
ma
 


Sorry, kan ik hier zitten?


nǐ
jiè
jiè
yì
wǒ
kāi
kāi
chuāng
chuāng
ma
ma
 


Vindt u het goed als ik het raam open?


nǐ
jiè
jiè
yì
wǒ
guān
guān
mén
mén
ma
ma
 


Vindt u het goed als ik de deur dicht doe?


Rokers opgepast: als meerdere mensen in een gezelschap roken wordt verwacht dat je iedereen een sigaret aanbiedt wanneer je er zelf één opsteekt. Het wordt als onbeleefd ervaren als je dit niet doet.


nǐ
jiè
jiè
yì
wǒ
chōu
chōu
yān
yān
ma
ma
 


Vindt u het vervelend als ik rook?


yào
yào
chōu
chōu
yān
yān
ma
ma
 


Wilt u een sigaret?
sjanghai.com © 2022 secession limited | contact | advertise