SHANGHAI
Chinese
Rusland
Zemin
Jiang
Oost
Russische
Chinezen
Japanse
Koopmans
Marion
Coronaprotest
Toestellen
Zuid
Jintao
Maar
Shanghai
in de pers
7°C
Weer
Events
QUIZ

overzicht

Chinezen hechten grote waarde aan visitekaartjes. Bij het uitwisselen is het belangrijk de visitekaartjes met beide handen te overhandigen en aan te nemen.

Het wordt als onbeleefd ervaren om een visitekaartje na ontvangst onmiddellijk op te bergen. In plaats daarvan dient het kaartje eerst beoordeeld en waarderend becommentarieerd te worden (''nice logo!'').


wǒ
de
de
míng
míng
zi
zi
shì
shì
 


Mijn naam is?


zhè
zhè
shì
shì
wǒ
de
de
míng
míng
piàn
piàn
 


Hier is mijn visitekaartje.


wǒ
shì
shì
lái
lái
zhè
zhè
guān
guān
guāng
guāng
de
de
 


Ik ben hier als toerist.


wǒ
shì
shì
dé
guó
guó
rén
rén
 


Ik kom uit Duitsland.


wǒ
shì
shì
yīng
yīng
guó
guó
rén
rén
 


Ik kom uit Engeland.


wǒ
shì
shì
měi
měi
guó
guó
rén
rén
 


Ik kom uit de Verenigde Staten.


wǒ
shì
shì
fǎ
guó
guó
rén
rén
 


Ik kom uit Frankrijk.


wǒ
shì
shì
hé
lán
lán
rén
rén
 


Ik kom uit Nederland.


wǒ
shì
shì
bǐ
lì
shí
shí
rén
rén
 


Ik kom uit Belgi.


wǒ
shì
shì
yǐ
hūn
hūn
de
de
 


Ik ben getrouwd.


wǒ
réng
réng
shì
shì
dān
dān
shēn
shēn
 


Ik ben nog single.


wǒ
shì
shì
gōng
gōng
chéng
chéng
shī
shī
 


Ik ben ingenieur.


Hoewel van oudsher niet gebruikelijk in China, is het schudden van handen met bepaalde groepen Chinezen alleszins aanvaardbaar. Met name in de zakensector raakt het handen schudden meer en meer in de mode.


nǐ
yào
yào
hé
wǒ
men
men
yì
qǐ
lái
lái
ma
ma
 


Wilt u met ons meekomen?


wǒ
hěn
hěn
xiǎng
xiǎng
xiè
xiè
xie
xie
 


Heel graag, dank u.


xiàn
xiàn
zài
zài
kě
yǐ
zǒu
zǒu
le
le
ma
ma
 


Zullen we gaan?


wǒ
men
men
sān
sān
diǎn
diǎn
lí
kāi
kāi
ba
ba
 


Laten we om drie uur vertrekken.


wǒ
men
men
zài
zài
jǚ
xíng
xíng
yí
ge
ge
xiǎo
xiǎo
pài
pài
duì
duì
nǐ
yào
yào
bu
bu
yào
yào
guò
guò
lai
lai
yì
qǐ
wán
wán
 


Wij hebben een feestje. Wilt u langskomen?


kě
yǐ
chuān
chuān
qīng
qīng
sōng
sōng
de
de
yī
fu
fu
 


U kunt vrijetijdskleding dragen.


fú
zhuāng
zhuāng
yào
yào
bǐ
jiào
jiào
zhèng
zhèng
shì
shì
 


Trekt u alstublieft iets formeels aan.


nǐ
yào
yào
bu
bu
yào
yào
hé
wǒ
yī
qǐ
hē
kā
fēi
fēi
 


Wilt u een kopje koffie met me drinken?


nǐ
yào
yào
bu
bu
yào
yào
hé
wǒ
yì
qǐ
chī
chī
wǔ
fàn
fàn
 


Wilt u met me mee gaan lunchen?


wǒ
men
men
zài
zài
dà
tīng
tīng
huì
huì
miàn
miàn
ma
ma
 


Zullen we afspreken in de lobby?
sjanghai.com © 2022 secession limited | contact | advertise