SHANGHAI
Chinese
Rusland
Zemin
Jiang
Oost
Russische
Chinezen
Japanse
Koopmans
Marion
Coronaprotest
Toestellen
Zuid
Jintao
Maar
Shanghai
in de pers
7°C
Weer
Events

overzicht

Met name gesprekspartners zonder internationale ervaring hebben vaak moeite de Chinese taalvaardigheid van anderstaligen adequaat in te schatten. Een stuntelig ''Ni Hao'' kan daarom vaak een voor beginners onnavolgbare stortvloed van woorden veroorzaken.

Probeer in het geval van dergelijke spraakwatervallen duidelijk te maken dat u geen, of slechts zeer beperkt Chinees spreekt.


wǒ
bù
dǒng
dǒng
nǐ
de
de
yì
si
si
 


Wat bedoelt u?


wǒ
liǎo
liǎo
jiě
jiě
 


Ik begrijp het.


wǒ
bú
tài
tài
míng
míng
bai
bai
 


Ik begrijp u niet helemaal.


duì
duì
bu
bu
qǐ
qǐng
qǐng
shuō
shuō
màn
màn
yì
diǎn
diǎn
 


Sorry, kunt u misschien wat langzamer praten?


qǐng
qǐng
shuō
shuō
dà
shēng
shēng
xiē
xiē
 


Kunt u misschien wat harder praten?


qǐng
qǐng
yòng
yòng
jiào
jiào
jiǎn
jiǎn
dān
dān
de
de
huà
huà
shuō
shuō
 


Kunt u dat alstublieft in eenvoudiger woorden uitdrukken?


qǐng
qǐng
xiě
xiě
zài
zài
zhè
zhè
lǐ
 


Kunt u het hier opschrijven, alstublieft?


wǒ
zhī
zhī
dào
dào
 


Ik weet het.


wǒ
zhén
zhén
de
de
bù
zhī
zhī
dào
dào
 


Ik weet het echt niet.


wǒ
méi
méi
yǒu
yǒu
rèn
rèn
chū
chū
tā
 


Ik herken hem niet.


duì
duì
de
de
 


Dat klopt.


shì
shì
de
de
 


Ja.


hǎo
hǎo
de
de
 


Prima.


xiè
xiè
xie
xie
nǐ
bú
yào
yào
 


Nee, dank u.


huò
huò
xǔ
ba
ba
 


Misschien.


hǎo
hǎo
méi
méi
wèn
wèn
tí
 


Ok, geen probleem.


Engels is tegenwoordig een verplicht vak op Chinese scholen. Richt u zich zo mogelijk tot jonge mensen en probeer langzaam en duidelijk te spreken.


nǐ
huì
huì
shuō
shuō
yīng
yīng
yǔ
ma
ma
 


Spreekt u Engels?


zhè
zhè
lǐ
yǒu
yǒu
rén
rén
shuō
shuō
yīng
yīng
yǔ
ma
ma
 


Is er hier iemand die Engels spreekt?


qǐng
qǐng
bāng
bāng
wǒ
yí
gè
máng
máng
 


Mag ik u om een gunst vragen?


qǐng
qǐng
bāng
bāng
wǒ
ná
zhè
zhè
ge
ge
 


Kunt u mij helpen dit te dragen?


qǐng
qǐng
nǐ
bāng
bāng
wǒ
chù
chù
lǐ
zhè
zhè
ge
ge
wèn
wèn
tí
 


Kunt u mij helpen met dit probleem?


zěn
zěn
me
me
huí
huí
shì
shì
 


Wat is er aan de hand?


yǒu
yǒu
shén
shén
me
me
wǒ
kě
yǐ
bāng
bāng
máng
máng
de
de
shì
shì
qíng
qíng
ma
ma
 


Kan ik u op enigerlei wijze tot hulp zijn?
sjanghai.com © 2022 secession limited | contact | advertise